Nhiều mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả

Cập nhật, 05:53, Thứ Sáu, 13/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, các ngành, địa phương phát động 762 cuộc tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Riêng Công an tỉnh phát 65.000 thư ngỏ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.

Cũng trong năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và thường xuyên phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao,… được 658 cuộc với hơn 29.000 người dự.

Đồng thời, rà soát đánh giá, thanh loại các mô hình hoạt động hiệu quả thấp; xây dựng mới 5 mô hình, nhân rộng 15 mô hình, nâng tổng số mô hình lên 41 và được các địa phương nhân rộng ra 354 điểm ở đơn vị cơ sở.

Một số mô hình tiêu biểu như: camera an ninh; phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo Hòa hảo tham gia giữ gìn an ninh trật tự; vận động đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết phòng, chống tội phạm ở địa bàn dân cư; ban quản trị các chùa Khmer huyện Trà Ôn đoàn kết tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nhà cho thuê tháng phòng chống tội phạm; công an - cựu chiến binh phòng chống tội phạm; đội tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TT Vũng Liêm,…

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các mô hình này hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng.

TRUNG HƯNG