Kịp thời chấn chỉnh hoạt động xây dựng

Cập nhật, 10:23, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

Theo Sở Xây dựng, năm 2022, đã thực hiện hoàn thành các đoàn thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, dự án nhà ở xã hội, thuộc sở hữu Nhà nước; kiểm tra việc đầu tư xây dựng 11 dự án (trong đó có 6 dự án trong KCN Hòa Phú và KCN Bình Minh).

Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, phường, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng quản lý đô thị thành phố, thị xã tiến hành kiểm tra xây dựng 54 trường hợp.

Qua đó, đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các mặt hạn chế, thiếu sót cho các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Thông qua việc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm thu hồi về ngân sách hơn 95 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với tổng số tiền hơn 970 triệu đồng. Giúp cho các đối tượng thanh tra thấy rõ những sai sót để rút kinh nghiệm, quản lý tốt hơn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

SÔNG HẬU