ĐBSCL: Thủy lợi đảm bảo tưới tiêu kiểm soát nước cho gần 3 triệu hecta đất canh tác

Cập nhật, 06:12, Thứ Bảy, 29/06/2024 (GMT+7)

(VLO) Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, hiện nay, hệ thống thủy lợi ở ĐBSCL cơ bản hình thành đảm bảo tưới tiêu, kiểm soát nguồn nước cho gần 3 triệu hecta đất canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo thiết kế.

Trong đó, đáng chú ý là toàn vùng có hơn 1.160 kênh chính cấp 1 với chiều dài hơn 12.800km; gần 8.400 kênh cấp 2 với gần 26.490km; 35.275 kênh cấp 3 với hơn 46.900km và hệ thống nhiều đê bao, cống bộng, trạm bơm, hồ chứa…

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam cho biết, quan điểm phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL là phục vụ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, nước ngọt, nước mặn, nước lợ đều là tài nguyên.

Tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động sống chung với lũ, nước lợ, nước mặn. Tổ chức chủ động “hành động sớm” các kịch bản ứng phó. Khai thác đa mục tiêu công trình thủy lợi bằng các giải pháp công trình và phi công trình.

Trong đó, các giải pháp phi công trình mang yếu tố quyết định. Đối với giải pháp công trình, các công trình trữ nước trong hệ thống kênh, rạch các cấp của các hệ thống thủy lợi hiện nay có khả năng đạt 2,5-3 tỷ m3. Do đó, giải pháp trữ nước cần được các địa phương quan tâm trong thời gian tới.

NGUYÊN KHANG