Xuất khẩu lao động đạt gần 50% kế hoạch năm

Cập nhật, 06:08, Thứ Năm, 28/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, trong tháng 7, đã có 192 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (còn gọi xuất khẩu lao động).

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đưa 847 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 49,82% kế hoạch), trong đó 829 lao động tham gia xuất khẩu lao động qua các đơn vị tại các huyện, 18 lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Kế hoạch trong năm nay, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 20.000 lao động, trong đó đưa 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng thực hiện cho 2.140 lao động vay vốn hơn 93 tỷ đồng để hỗ trợ giải quyết việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

MINH THÁI