Giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động

Cập nhật, 05:50, Thứ Ba, 12/04/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kết quả đưa đi xuất khẩu lao động đạt thấp. 

Đầu năm 2022 đến nay, khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các huyện đã tuyên truyền, phổ biến công tác xuất khẩu lao động đến người lao động, người dân.

Huyện Mang Thít vừa tuyên truyền công tác này ở 12/12 xã- thị trấn với hơn 400 lượt người có nhu cầu xuất khẩu lao động.

Trước đó, huyện Trà Ôn phối hợp các công ty tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động đến người dân trong huyện.

Hoạt động này góp phần định hướng việc làm cho người lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và gia đình, phát triển kinh tế- xã hội.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, kế hoạch năm nay tỉnh tạo việc làm mới cho 20.000 người, trong đó đưa 1.700 người đi xuất khẩu lao động.

TƯỜNG VÂN