Tuyển sinh dạy nghề và tạo thêm việc làm mới cho hơn 1.000 người

Cập nhật, 06:12, Thứ Tư, 30/12/2020 (GMT+7)

(VLO) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long đưa các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021, gồm: tuyển sinh dạy nghề 350 người; tạo thêm việc làm mới cho 670 lao động (việc làm trong nước 470 người, xuất khẩu lao động 200 người).

Đối với lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 9.000, số người học nghề là 400. Đồng thời kế hoạch có 610 lượt doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch việc làm.

Định hướng tới, trung tâm sẽ tăng cường liên kết với các đơn vị đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ; mở các phiên giao dịch việc làm lưu động về địa phương (trực tiếp liên kết mở tại các UBND xã); triển khai mô hình “Cà phê tư vấn việc làm” tại cơ sở sàn giao dịch việc làm.

Đa dạng và đổi mới hình thức hợp đồng liên kết với công ty, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình theo hướng mở để thu hút người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo việc làm cho người lao động.

Tuyên truyền, tư vấn đưa người lao động thuộc đối tượng dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động nhằm giúp người lao động thoát nghèo bền vững...

Đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thành lập bộ phận tư vấn ban đầu cho người lao động thất nghiệp để nhanh chóng đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động.

MINH THÁI