Chuột tiếp tục gây hại mạnh trên lúa Thu Đông

Cập nhật, 07:08, Thứ Ba, 26/09/2023 (GMT+7)

Theo Chi cục Trồng trọt-BVTV (Sở Nông nghiệp-PTNT), tính đến nay, lúa Thu Đông đã thu hoạch trên 1.500ha, ước năng suất bình quân 5,79 tấn/ha, giai đoạn chín và sắp thu hoạch trên 12.300ha.

Còn lại trà lúa chính vụ- muộn đang tập trung giai đoạn làm đòng đến trổ. Bên cạnh các sinh vật gây hại như bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, sâu cuốn lá thì chuột tiếp tục gây hại mạnh, đặc biệt trên những mảnh ruộng gần chân vườn, rẫy, ruộng có gò cao, ven đường, bãi hoang, gần khu dân cư, các ruộng gieo sạ không tập trung.

Theo đó, toàn tỉnh có gần 250ha lúa bị chuột gây hại, chủ yếu trên trà lúa đòng trổ, với tỷ lệ nhiễm 5-10%, phân bố rải rác các xã thuộc huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Long Hồ, Mang Thít.

Chi cục khuyến cáo nông dân cần lưu ý, sự xuất hiện và gây hại của chuột ở những cánh đồng có lúa đang trong giai đoạn trổ- chín.

Cần sử dụng các biện pháp diệt chuột đồng loạt trên diện rộng, mang tính cộng đồng. Ưu tiên sử dụng các loại bẫy cơ học, thuốc diệt chuột sinh học. Chú ý thu gom bẫy bả, xác chuột, để không gây ô nhiễm môi trường, tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột để tránh gây nguy hiểm cho người cũng như các động vật có ích khác.

NGUYÊN KHANG