Đảm bảo 100% nhu cầu sử dụng giống cây ăn trái

Cập nhật, 19:42, Chủ Nhật, 12/06/2022 (GMT+7)
Cây giống đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân.
Cây giống đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân.

Theo Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh (Sở Nông nghiệp- PTNT), hiện nay, toàn tỉnh có trên 10 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây ăn trái quy mô lớn. Các cơ sở này đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng giống cây ăn trái của nhà vườn trong tỉnh. Bên cạnh đó, mô hình sản xuất ươm cây giống cũng phát triển mạnh ở một số địa phương và trở thành hướng đi mới cho nhiều người dân.

Các loại cây giống được sản xuất bằng hình thức ghép (tháp), rút ngắn được thời gian, tận dụng được ưu thế từ cây đầu dòng tạo ra được sản phẩm đồng nhất về số lượng, chất lượng, nâng cao chất lượng cây giống. Giống cây có múi được áp dụng quy trình sản xuất giống sạch bệnh, cải tiến giâm cành giúp cho cây phát triển mạnh hơn.

Để đảm bảo chất lượng, hiện nay ngoài việc tập trung nâng cấp hệ thống nhà lưới và nhập mới cây đầu dòng, các cơ sở sản xuất cây giống còn thường xuyên áp dụng công nghệ mới vào sản xuất; kịp thời cập nhật thông tin giá cả thị trường cây giống cho nông dân trong vùng.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHANG