Mô hình "bón phân cân đối và quản lý dịch hại tổng hợp trên vườn cam sành"

Cập nhật, 09:40, Thứ Sáu, 21/02/2020 (GMT+7)

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT) kết hợp Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũng Liêm tổ chức thực hiện mô hình “Bón phân cân đối và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên vườn cam sành” (ảnh), nhằm phát triển sản xuất cam sành theo hướng nâng cao chất lượng theo chuỗi giá trị với hiệu quả kinh tế cao; duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm cam sành tỉnh Vĩnh Long.

Mô hình thực hiện ở các xã Hiếu Nhơn, Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa ở mỗi xã có 3 nông dân tham gia với diện tích trình diễn là 3ha.

Mô hình đưa ra công thức dinh dưỡng cân đối, làm hạt nhân để nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến; chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, giúp người dân giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản xuất, sản phẩm đảm bảo an toàn, đạt năng suất chất lượng, tăng cao lợi nhuận.

Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với ngoài mô hình do hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân bón cân đối hơn nên giảm được chi phí và công lao động. Cụ thể năng suất trong mô hình: 85 tấn, ngoài mô hình: 80 tấn; lợi nhuận trong mô hình: 367 triệu đồng, ngoài mô hình: 344 triệu đồng.

Tin, ảnh: LÊ DUNG

Các tin khác: