Bình Tân

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước tăng hơn 1,7%

Cập nhật, 13:23, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

Theo Chi cục Thống kê huyện Bình Tân, năm 2017, ước giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện sẽ tăng hơn 1,7% so cùng kỳ, trong đó ngành trồng trọt tăng 2,5%, dịch vụ nông nghiệp tăng 4%, riêng ngành chăn nuôi giảm về sản lượng.

Đối với cây hàng năm, tuy giảm hơn 2.000ha lúa, sản lượng giảm gần 14.900 tấn, nhưng diện tích trồng khoai lang tăng hơn 1.600ha, sản lượng tăng gần 43.750 tấn, nên sản lượng lúa và khoai tăng gần 28.850 tấn.

Đối với cây lâu năm, diện tích tăng 44,5ha, sản lượng tăng gần 1.100 tấn. Dịch vụ ngành nông nghiệp được duy trì ổn định trong điều kiện nông dân luân canh liên tục, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ làm đất, gặt đập liên hợp phun xịt thuốc...

Đối với ngành chăn nuôi do ảnh hưởng giá cả và dịch bệnh, nên sản phẩm xuất chuồng giảm so cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt hơn 2.400 tấn, giảm hơn 1.400 tấn.

NGUYỄN PHƯƠNG