Nông dân trồng mới 200ha cam sành

Cập nhật, 09:23, Thứ Năm, 25/05/2017 (GMT+7)

Những năm gần đây, giá cam sành biến động trong khoảng 22.000- 35.000 đ/kg. Một số nhà vườn ở Vũng Liêm chú trọng phát triển diện tích cam sành trên đất lúa, nhiều nhất tại xã Hiếu Nghĩa.

Chỉ tính trong 3 tháng đầu năm nay, nông dân trồng mới khoảng 200ha, nâng tổng số diện tích trồng cam sành toàn xã hiện có trên 500ha. 

Theo UBND xã Hiếu Nghĩa, hiện mỗi ngày nông dân xuất bán khoảng 10 tấn cam sành cho các thương lái, với giá trung bình 22.000 đ/kg.

Hiện diện tích trồng cam sành tiếp tục phát triển không chỉ ở xã Hiếu Nghĩa mà còn ở các xã khác trong huyện.

Vì thế để tránh tình trạng cung vượt cầu và sản xuất nhỏ lẻ, các địa phương cần quy hoạch vùng, khu vực sản xuất cho sát hợp với tình hình sản xuất ở địa phương và đảm bảo cân đối với nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Qua đó duy trì sản xuất cam sành hiệu quả và bền vững, góp phần nâng thu nhập, phát triển kinh tế nông hộ.

ĐÀO NHIỄN