Hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái

Cập nhật, 13:57, Thứ Ba, 09/05/2017 (GMT+7)

Thực hiện dự án “Hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015- 2017”, qua 2 năm (2015- 2016), Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ cho 1.100ha với 275.000 cây giống cho gần 4.000 hộ dân tại các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm và TP Vĩnh Long.

Đồng thời, tổ chức 59 buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng cho nông dân. Mục tiêu dự án nhằm tiến tới xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái an toàn, sạch bệnh.

Những giống cây trồng mà trung tâm hỗ trợ nhiều là nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng, bưởi da xanh, chôm chôm Java, chôm chôm đường, chôm chôm thái và sầu riêng Ri 6.

Trong năm 2017, trung tâm có kế hoạch hỗ trợ cho 900ha, với khoảng 225.000 cây giống; tổ chức trên 40 cuộc tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đồng thời phối hợp với ngân hàng cho vay ưu đãi để người dân thực hiện cải tạo vườn kém hiệu quả.

HOÀNG MINH