Xử lý chôm chôm ra hoa gặp mưa

Cập nhật, 14:40, Thứ Ba, 07/06/2016 (GMT+7)

Tôi mới vừa xử lý ra hoa cho 2 công chôm chôm nhưng gặp mưa đầu mùa, phải xử lý thế nào? Nhờ Bạn Nhà nông hướng dẫn.

Phạm Thị Mến (Trà Ôn)

Chị Mến thân mến, trước khi trổ bông, chôm chôm cần thời gian khô hạn (khoảng 1 tháng) để phân hóa mầm hoa. Bông trổ nhiều hay ít thường liên quan chặt chẽ đến thời kỳ này. Nếu trời mưa nhiều giai đoạn này thì chôm chôm thường ra lá nhiều hơn bông.

 Nếu xảy ra trường hợp như vậy, chị nên bón phân, tưới nước luôn cho lá phát triển, sau đó lá già sẽ cho bông. Để kích thích lá mau già, có thể dùng MKP (0-52- 34) để xịt lên lá với nồng độ 40-50g/10 lít.

 Sau một tháng ngưng tưới để kích thích mầm hoa phát triển, bắt đầu bón phân và tưới nước trở lại để chôm chôm ra bông. Thời kỳ này, nên tưới nước vừa phải để giúp gia tăng tỷ lệ đậu trái. Thời kỳ trái non, nếu thiếu nước thì trái sẽ lớn chậm, nhỏ trái và rụng nhiều.

Nhưng nếu ở thời kỳ cuối của trái phát triển, nếu tưới nước nhiều hay gặp mưa lớn thì tỷ lệ trái nứt sẽ rất cao.

Chúc chị thành công!

BẠN NHÀ NÔNG