Đẩy nhanh tiến độ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Phú

Cập nhật, 14:32, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Phú (Long Hồ).

Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thẩm định và phê duyệt dự án này (hạng mục đắp bờ bao xung quanh, trồng cây xanh cách ly) để đảm bảo triển khai, thực hiện trong năm 2022.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu, đề xuất thực hiện thủ tục mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Phú.

Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4 (xã Hòa Phú), phối hợp khảo sát, đề xuất các giải pháp giải phóng không gian, phương án tái sử dụng quỹ đất các bãi rác hiện hữu đã được phủ đỉnh.

NGỌC ĐIỀM