TT Tam Bình

Diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh do đô thị hóa

Cập nhật, 14:48, Thứ Ba, 11/06/2024 (GMT+7)

Theo Đảng ủy TT Tam Bình (huyện Tam Bình), do quá trình đô thị hóa nên đất nông nghiệp của thị trấn giảm mạnh. Năm 1995, thị trấn có tổng diện tích đất nông nghiệp là 118,85ha. Trong đó, có 22ha đất trồng 2 vụ lúa, 94,7ha vườn và 2,15ha nuôi trồng thủy sản trong ao, mương. Thủy lợi chưa khép kín, sản suất nông nghiệp phần lớn theo kiểu truyền thống.

Đến quý I/2024, thị trấn có tổng diện tích đất nông nghiệp là 96ha, giảm 22,85ha, chiếm 19,22%. Trong đó, đất trồng 2 vụ lúa 1,9ha, giảm hơn 20ha; đất vườn 93ha, giảm 1,7ha và nuôi trồng thủy sản 1,1ha, giảm 1,05ha.

Diện tích đất tuy giảm nhưng nông nghiệp của thị trấn phát triển ổn định và khá toàn diện, đóng vai trò quan trọng trong tổng sản phẩm của thị trấn. Thị trấn đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững.

Nhìn chung, kinh tế của thị trấn thời gian qua tăng trưởng khá, chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp.

TUYẾT HIỀN