Năm 2023

Trên 4,7 tỷ đồng kinh phí hoạt động khuyến công

Cập nhật, 06:40, Thứ Hai, 06/03/2023 (GMT+7)

Theo Sở Công Thương, năm 2023, hoạt động khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất gắn với các nội dung của Đề án Tái cơ cấu ngành công thương tỉnh.

Theo đó, sẽ hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; tư vấn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Các hoạt động khuyến công sẽ góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến công năm 2023 được dự toán trên 4,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương gần 2,5 tỷ đồng, kinh phí doanh nghiệp đối ứng trên 2,2 tỷ đồng.

KHÁNH DUY