250 triệu đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương

Cập nhật, 07:38, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Đề án khuyến công địa phương đợt 1/2023 vừa được UBND tỉnh phê duyệt gồm 3 đề án: bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 (kinh phí 100 triệu đồng); Tuyên truyền về hoạt động, chính sách khuyến công (kinh phí 100 triệu đồng); Học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công (kinh phí 50 triệu đồng).

Tổng kinh phí thực hiện 3 đề án là 250 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế được giao năm 2023.

NAM ANH