Một số thay đổi về chính sách thuế trong năm 2023

Cập nhật, 10:49, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được quy định như sau: Xăng (trừ etanol) 2.000 đ/l, dầu hỏa 600 đ/l, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 1.000 đ/l, mỡ nhờn 1.000 đ/kg.

Quy định về giảm thuế giá trị gia tăng. Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo nội dung tại Điều 3 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/2 - 31/12/2022. Như vậy, kể từ ngày 1/1/2023, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực áp dụng.

Thay đổi lịch nộp tờ khai thuế, nộp thuế: Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, quy định cụ thể ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế thực tế trong năm 2023.

LAN CHI