Cơ cấu giống lúa có xu hướng chuyển dịch theo thị trường

Cập nhật, 13:40, Thứ Năm, 15/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, mặc dù diện tích trồng lúa cả năm giảm mạnh trong những năm gần đây nhưng cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển dịch theo định hướng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và gia tăng thu nhập của người trồng lúa.

Theo đó, nông dân trong tỉnh có xu hướng mở rộng gieo trồng các giống lúa thơm, lúa chất lượng cao, cấp giống xác nhận (như OM18, Đài Thơm, OM4900, OM5451, OM6976…) thay thế nhóm giống lúa chất lượng trung bình, thấp (như IR50404, ML202).

Cụ thể, trong năm nay, tỷ lệ giống lúa chất lượng trung bình, thấp sử dụng ở vụ Đông Xuân là 24,3%, vụ Hè Thu là 25,04% và vụ Thu Đông là 27,88%.

Song song đó, mật độ gieo sạ cũng chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất như san phẳng mặt ruộng, máy sạ hàng, sạ khóm, đầu tư khép kín thủy lợi đã góp phần giảm đáng kể lượng giống gieo sạ.

Hiện tại mật độ gieo sạ từ 100 - 150 kg/ha được nông dân quan tâm áp dụng, trong đó ở vụ Đông Xuân là 34,7%, vụ Hè Thu là 34% và vụ Thu Đông là 52,8%.

MỸ TRUNG