Bình Tân

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp

Cập nhật, 05:27, Thứ Bảy, 03/12/2022 (GMT+7)
Chuyển đổi cây trồng được người dân hưởng ứng tích cực.
Chuyển đổi cây trồng được người dân hưởng ứng tích cực.

(VLO) Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Bình Tân, trong năm 2022, công tác chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã được người dân hưởng ứng tích cực (đưa cây màu xuống ruộng, cải tạo vườn kém hiệu quả và chuyển đất trồng lúa, màu kém hiệu quả sang thành vườn cây ăn trái chuyên canh), phù hợp với xu thế phát triển.

Trong năm 2022, đã cải tạo 35ha vườn kém hiệu quả, đạt 116,71% kế hoạch; lên liếp lập vườn trồng mới 169ha, đạt trên 194% kế hoạch.

Nâng tổng diện tích vườn đến nay 4.000ha, trong đó cây chuyên canh chủ yếu đang cho sản phẩm khoảng 3.650ha, sản lượng ước đạt trên 85.700 tấn, đạt 165,27% so kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong năm đã xuống giống được 2.411ha hành lá, đạt 114,8% kế hoạch; xuống giống trên 11.800ha hoa, màu, rau cải các loại, đạt trên 142% kế hoạch.

Tuy nhiên, giá vật tư nông nghiệp tăng cao đặc biệt là giá phân bón, thuốc BVTV… làm cho chi phí sản xuất gia tăng, trong khi giá bán không ổn định nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHANG