"Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững"

Cập nhật, 06:56, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

Đó là chủ đề Diễn đàn Mekong Connect 2022 do các tỉnh, thành trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức ngày 23 - 24/11, tại TP Cần Thơ.

Hiện nay giữa các tỉnh, thành trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong và TP Hồ Chí Minh đã có nhiều liên kết, tích hợp trên các lĩnh vực, từ kinh tế, y tế, giáo dục, du lịch… Nhiều công trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL về việc chọn vùng nguyên liệu để xây dựng chuỗi giá trị cũng như sự đóng góp của các tỉnh đồng bằng thông qua hợp tác về thương mại điện tử, hỗ trợ về mặt chế biến.

Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao: Những nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch cho vùng ĐBSCL, như nền móng vững chắc để sự liên kết, tích hợp của các tỉnh, thành phố trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong, TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây như đánh dấu một cột mốc thúc đẩy hành động chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn sau diễn đàn. Đó là điểm đặc biệt mới của Mekong Connect 2022.

Diễn đàn Mekong Connect năm nay bàn về nhiều nội dung như: nâng chất liên kết - tích hợp; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ cuộc chuyển đổi số; kinh tế biên mậu; kinh tế tuần hoàn; xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và chú trọng chế biến nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

TRÀ MY