Lựa chọn các dự án ưu tiên, cấp bách, đảm bảo thủ tục để đầu tư

Cập nhật, 13:25, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao gần 7.589 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 (vốn đầu tư phát triển) được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện hơn 516 tỷ đồng. Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh gần 15.492 tỷ đồng.

Theo khả năng huy động nguồn vốn thực hiện hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn các dự án ưu tiên, cấp bách, đảm bảo thủ tục để đầu tư đạt được kế hoạch trung hạn, thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và giai đoạn
2021- 2025.

Để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đạt hiệu quả, sở tập trung rà soát và kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả, dự án chưa thật sự cần thiết; ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án.

TUYẾT XUÂN