Tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm đồng hành cùng doanh nghiệp

Cập nhật, 05:48, Thứ Năm, 25/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Để thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng, miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

tổ chức thực hiện nghiêm, đúng quy định các chính sách liên quan đến hỗ trợ về thuế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khởi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 góp phần kích thích sản xuất tiêu dùng trên địa bàn; tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; khởi nghiệp;…

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trong kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội khi dịch COVID-19 được kiểm soát; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về thuế, bảo hiểm, khoản vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

CÔNG NGÔN