Cấp giấy chứng nhận thành lập 200 doanh nghiệp

Cập nhật, 13:49, Thứ Năm, 11/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo UBND tỉnh, trong tháng 7, tỉnh đã cấp 25 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 169 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 6 doanh nghiệp giải thể.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới 200 doanh nghiệp (đạt 47% kế hoạch năm) với tổng số vốn 1.919 tỷ đồng, 118 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 45 doanh nghiệp giải thể; so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 16 doanh nghiệp, số vốn đăng ký tăng 20,48%; các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi nên có 84 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án với số vốn đăng ký tương đương hơn 1.232 tỷ đồng (trong đó có 2 dự án FDI với số vốn 18,7 triệu USD và 3 dự án với số vốn 812 tỷ đồng) và 9 dự án đầu tư mở rộng với số vốn đăng ký tăng thêm hơn 891 tỷ đồng.

CÔNG NGÔN