Xã Chánh An (Mang Thít)

Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 2,27%/năm

Cập nhật, 14:16, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN- TTCN) xã Chánh An đạt hơn 540 tỷ đồng, tăng bình quân 2,27%/năm và tăng 0,03% so cùng kỳ.

Toàn xã có 39 cơ sở sản xuất CN-TTCN vừa và nhỏ, tăng 4 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; hiện còn 4 cơ sở sản xuất gạch, trong đó có 3 cơ sở chuyển sang công nghệ lò nung liên hoàn với công suất thiết kế 79,9 triệu viên/lò/năm. Tổng sản lượng gạch đạt 640 triệu viên.

Có hơn 1.800 lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN, chiếm 35,2% lao động toàn xã, tăng trên 700 lao động so với năm 2015.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, xã Chánh An tập trung mở rộng các cơ sở hiện có và phấn đấu phát triển thêm 2 cơ sở sản xuất CN- TTCN mới; vận động, khuyến khích các cơ sở sản xuất gạch đầu tư chuyển từ lò nung truyền thống sang lò công nghệ mới; đồng thời tạo việc làm mới cho 80 lao động, góp phần tăng tổng giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn.

YẾN- NGA