Thu nhập thành viên HTX đạt 55 triệu đồng/người/năm

Cập nhật, 21:56, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)

Giai đoạn 2015- 2020, Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hậu (xã Phước Hậu- Long Hồ) đã xây dựng kế hoạch kinh doanh tìm đầu ra sản phẩm, tổ chức sản xuất theo mô hình VietGAP, bình quân mỗi ngày tiêu thụ 1.200kg rau các loại, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh.

Thu nhập thành viên hợp tác xã đạt 55 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho 82 lao động thường xuyên.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Phước Hậu định hướng đẩy mạnh và củng cố, nâng chất lượng hoạt động các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy vai trò kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, tạo thêm nguồn lực cho xã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn phát triển; củng cố các tổ hợp tác nông nghiệp; khuyến khích kinh tế tư nhân, hộ cá thể phát triển, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

NGUYỄN XUÂN