Thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ còn 0,76 ngày

Cập nhật, 13:46, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Ông Nguyễn Bá Nhẫn- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, cho biết thời gian qua Sở Kế hoạch- Đầu tư đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển sang hoạt động loại hình doanh nghiệp, hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị hoặc qua điện thoại, qua email, đăng ký qua mạng điện tử… 

Theo đó, đã rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống chỉ còn 0,76 ngày; thời gian trung bình đăng ký, thông báo thay đổi là 0,32 ngày, trong khi quy định là 3 ngày.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Nhẫn, cùng với việc thực hiện phân công nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh vẫn đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ kịp thời, thông suốt.

Trong năm 2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phòng Đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn 681 hồ sơ, tiếp nhận 1.069 hồ sơ và trả kết quả đạt 100% hồ sơ doanh nghiệp theo quy định.

Trong năm 2020, Sở Kế hoạch- Đầu tư tiếp tục thực hiện cơ chế liên thông trong đăng ký doanh nghiệp theo quy định, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép đăng ký doanh nghiệp so với quy định. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

TRẦN PHƯỚC

 

Các tin khác: