30 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên

Cập nhật, 14:27, Thứ Tư, 26/02/2020 (GMT+7)

Theo BCĐ Xây dựng cơ bản tỉnh, năm 2019 tỉnh đã phê duyệt quyết toán 676 dự án với tổng giá trị trên 2.481 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh là 256 dự án, giá trị quyết toán hơn 1.660 tỷ đồng; cấp huyện 420 dự án, giá trị 820,711 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, đã cắt giảm 26,435 tỷ đồng do chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện chưa đúng với quy định về khối lượng, đơn giá và định mức.

Thực hiện đến cuối năm, có 87 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán và đang thẩm tra quyết toán. Bên cạnh, còn đến 169 dự án, giá trị trên 1.278 tỷ đồng chưa nộp hồ sơ quyết toán. Trong đó, có 16 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng, đồng thời có 30 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên.

N. HOÀNG