Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, kim ngạch xuất khẩu giảm

Cập nhật, 05:53, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

Trong 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức sản xuất tăng khá như: 

sản xuất đồ uống tăng 45,22%, sản xuất trang phục tăng 26,38%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 15,09%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 11,93%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 6,05%…

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức giảm như: sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 28,74%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 8,26%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 8,74%…

Trong khi đó, trong tháng 5 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 44,3 triệu USD, tăng 10,56% so với tháng trước và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 171 triệu USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Có 4/13 mặt hàng có mức xuất khẩu giảm đã tác động làm kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 7,97 điểm phần trăm, trong đó giày dép các loại chỉ giảm 9,87% nhưng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đã tác động kéo giảm 7,01 điểm phần trăm mức tăng chung.

LÝ AN