5 tháng: Vĩnh Long tiếp xúc 37 nhà đầu tư

Cập nhật, 05:57, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

+ Cấp mới 124 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo UBND tỉnh, đến ngày 15/5/2018, tỉnh đã tiếp xúc làm việc với 37 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh, trong đó có 15 nhà đầu tư nước ngoài.

Tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn 2.800 tỷ đồng (tăng 3 dự án so với cùng kỳ), trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 25,52 triệu USD.

Trong khi đó, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 124 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 723,89 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 10 doanh nghiệp, số vốn đăng ký tăng 72,48 tỷ đồng.

Bên cạnh, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 49 chi nhánh và văn phòng đại diện, 353 địa điểm kinh doanh.

Đến nay, số doanh nghiệp đang còn hoạt động trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 2.608 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18.066 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa phần là các doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh kém, chậm đổi mới, gặp khó khăn về vốn, thị trường,... nên đã có 48 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động (tăng 11 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017) và 14 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể.

LÝ AN