Nghiệm thu đề tài chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành

Cập nhật, 11:22, Chủ Nhật, 06/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Sở KH - CN vừa nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh: “Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long”. Đề tài do Viện Cây ăn quả Miền Nam làm cơ quan chủ trì, TS. Lê Quốc Điền làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện từ tháng 3/2019 - 6/2022, nhằm thực hiện các mục tiêu phân tích thực trạng và xác định trở ngại chính yếu trong chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm, cam sành tại huyện Trà Ôn; đề xuất giải pháp cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm, cam sành tại huyện Trà Ôn; xây dựng 3 mô hình thí điểm chuỗi giá trị cho lúa, chôm chôm và cam sành tại huyện Trà Ôn.

Nội dung đề tài nêu rõ thực trạng hoạt động sản xuất, tiêu thụ và phân tích chuỗi giá trị ngành hàng lúa, chôm chôm và cam sành. Đồng thời, xác định rõ các trở ngại chính yếu trong chuỗi giá trị sản phẩm; nêu ra được giải pháp cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành.

PHƯƠNG THƯ