Năm 2025: Phấn đấu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh có trình độ KHCN trung bình tiên tiến

Cập nhật, 06:02, Thứ Năm, 27/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Khoa học- Công nghệ (KHCN), năm 2021, ngành KHCN tiếp tục hoạt động có hiệu quả nhằm thực hiện các hoạt động phát triển KHCN gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025.

Đẩy mạnh phát triển KHCN để đến năm 2025 đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh có trình độ KHCN đạt mức trung bình tiên tiến, là một trong những trung tâm ứng dụng, chuyển giao công nghệ của vùng ĐBSCL. Trong đó, công nghệ cao chiếm vị trí chủ yếu…

Đồng thời từng bước đổi mới tổ chức và cơ chế, chính sách về KHCN nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động KHCN, gắn bó chặt chẽ ứng dụng KHCN với sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế thị trường của tỉnh…

CÔNG NGÔN