Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Cập nhật, 08:53, Thứ Năm, 20/05/2021 (GMT+7)

Sở Khoa học- Công nghệ (KHCN) vừa có thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022.

Theo đó, các nội dung đề xuất đặt hàng gồm: các giải pháp trong lĩnh vực xây dựng nông nghiệp- nông thôn mới; Giải pháp khoa học trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ; Giải pháp khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải pháp khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp trong lĩnh vực khoa học- xã hội và nhân văn; giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh; giải pháp KHCN, đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp KHCN, thị trường KHCN.

Thời hạn tiếp nhận đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KHCN đến hết ngày 15/6/2021.

CÔNG NGÔN