[Infographic] Lao động nặng nhọc, độc hại bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?

Cập nhật, 14:09, Thứ Hai, 17/10/2022 (GMT+7)

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo Hoàng Lâm/VOV.VN