Tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

Cập nhật, 16:01, Thứ Hai, 06/06/2022 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể ở địa phương.

                                              Theo Quang Huy-Kim Anh/VOV.VN