Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân

Cập nhật, 14:13, Thứ Năm, 27/10/2022 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Theo Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử được chia thành 2 mức độ với các thông tin và giá trị sử dụng khác nhau.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 1:

Bao gồm những thông tin sau:

Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính.

Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 có giá trị chứng minh các thông tin cá nhân trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2:

Bao gồm những thông tin sau:

Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính.

Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD trong thực hiện các giao dịch mà yêu cầu xuất trình thẻ CCCD; cung cấp thông tin các loại giấy tờ đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch liên quan.

Như vậy, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được sử dụng thay cho CCCD và một số loại giấy tờ đã được tích hợp, giúp giảm bớt các giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục, giao dịch.

BT (theo luatvietnam.vn)