Tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật bị phạt đến 30 triệu đồng

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 08/09/2022 (GMT+7)

Đây là mức phạt quy định tại Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/8/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Cụ thể, Điều 9 Pháp lệnh 02 quy định mức phạt đối với các hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật như sau:

- Phạt tiền từ 1- 5 triệu đồng với hành vi cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

- Phạt tiền từ 5- 15 triệu đồng với một trong các hành vi:

Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, người có thẩm quyền;

Xúi giục, lôi kéo, lừa dối, mua chuộc, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc người khác phải tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

Riêng trường hợp luật sư thực hiện hành vi trên thì phạt tiền từ 15- 30 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với các vi phạm trên là tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài ra, việc tiết lộ bí mật điều tra cũng bị phạt nặng với các mức phạt như:

- Phạt tiền từ 4- 8 triệu đồng với người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra.

- Phạt tiền từ 8- 15 triệu đồng với người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra làm kéo dài thời gian điều tra, luật sư tiết lộ bí mật điều tra.

- Phạt tiền từ 15- 30 triệu đồng đối với luật sư tiết lộ bí mật điều tra làm kéo dài thời gian điều tra.

BT (theo luatvietnam.vn)