Chính sách BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2022- 2023

Cập nhật, 17:01, Thứ Ba, 06/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong năm học 2022- 2023, mức đóng BHYT của HSSV không có sự thay đổi, mức đóng hàng tháng vẫn bằng 4,5% mức lương cơ sở...

Cụ thể, mức đóng = 4,5% x 1.490.000đ x 12 tháng = 804.600 đ/năm. Trong đó, số tiền HSSV thực đóng là: 563.220 đ/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

Đặc biệt, ngoài việc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2022- 2023, một số tỉnh- thành tiếp tục hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV từ ngân sách địa phương, do đó số tiền thực đóng BHYT của mỗi HSSV tiếp tục được giảm.

Về mức hưởng khi đi khám chữa bệnh, đối với trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến, HSSV được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT với điều kiện như: Nếu tổng chi phí cho một lần khám chữa bện thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 223.500đ); khám chữa bệnh tại tuyến xã (trạm y tế xã- phường- thị trấn); có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 8.940.000đ).

HSSV được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh.

Đối với trường hợp khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến, tại bệnh viện tuyến trung ương 40% chi phí điều trị nội trú; tại bệnh viện tuyến tỉnh hưởng 100% chi phí điều trị nội trú; tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú.

Thẻ BHYT được cấp mới hoặc gia hạn hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông; HSSV của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục dạy nghề. Trong đó, đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết 30/9 của năm học.

Đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ khi nhập học (trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng). Sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ BHYT có giá trị đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

PV