Quy định mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật, 20:43, Thứ Tư, 24/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 3/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2022/TT- BTC quy định mức thu, quản lý phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Theo đó, người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư và được cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư có thẩm quyền cung cấp (trừ các trường hợp cụ thể) theo quy định pháp luật.

Tổ chức thu phí theo quy định tại thông tư này gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh, công an cấp huyện và công an cấp xã.

Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định, mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin kể từ ngày 17/9/2022- 31/12/2023 bằng 50% mức phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư ban hành kèm theo thông tư này. Kể từ ngày 1/1/2024 trở đi, áp dụng mức thu theo mức phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư này (cụ thể, mức phí  là 1.000 đ/trường thông tin).

Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư số 48/2022/TT-BTC cũng quy định cụ thể mức phí khai thác kết quả thống kê; mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích; mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích, dự báo. Các loại phí này áp dụng mức thu theo mức phí quy định tại phụ lục.

Thông tư số 48/2022/TT- BTC có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.

NGUYỄN NGỌC SƠN