TP Vĩnh Long: Năm 2022 phấn đấu kết nạp 130 đảng viên trở lên

Cập nhật, 11:18, Thứ Năm, 17/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bổ sung vào Đảng lực lượng đảng viên trẻ, năm 2022, Thành ủy Vĩnh Long sẽ tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ít nhất 150 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp 130 đảng viên trở lên và giữ vững 100% khóm, tổ dân phố, trường học, y tế có phát triển đảng viên.

Theo đó, Thành ủy Vĩnh Long chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022, đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp Đảng Ban Thường vụ Thành ủy giao, nghiên cứu giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi bộ trực thuộc để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Đồng thời, chú trọng đội ngũ thanh niên, giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; đoàn viên, hội viên sinh hoạt tại khóm, tổ dân phố; phát triển đảng trong các tổ chức đoàn, hội cơ sở, phong trào công nhân, công đoàn trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Năm qua, TP Vĩnh Long đã bồi dưỡng kết nạp 107 đảng viên mới, đạt 118,88% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số 5.922 đảng viên toàn thành phố.

HỮU THÀNH