Bình Tân: Khen thưởng 8 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng

Cập nhật, 06:36, Thứ Bảy, 19/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 17/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Tân hội nghị tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Bình Tân đã thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là phát triển đảng viên đạt 100%; 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 63 tập thể quản lý và 159 chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đó, có 7/36 tổ chức cơ sở Đảng, 12/63 tập thể quản lý và 34/159 chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có 1 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm, trong năm đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 2 đảng viên.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Tân yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh, chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo đề án và phù hợp với thực tế của huyện cũng như giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại và thi hành kỷ luật trên tinh thần công tâm, khách quan, để xây dựng Đảng bộ huyện Bình Tân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TRUNG THÀNH