Trên 4.210 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 10:30, Thứ Năm, 10/06/2021 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, năm qua, có 100% công đoàn cơ sở và hơn 69.800 công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp khu vực nhà nước đăng ký thực hiện. Đối với doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, có 100% công đoàn cơ sở và trên 35.000 đoàn viên, công nhân lao động ở các doanh nghiệp có chi- đảng bộ đăng ký thực hiện.

Kết quả, có trên 660 tập thể, gần 3.540 cá nhân được các cấp ủy đảng khen thưởng. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Trong đó, có các mô hình tiêu biểu như: “Công đoàn tham mưu với cấp ủy và phối hợp với Ban giám đốc công ty thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động” của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân; “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động” của Liên đoàn Lao động TP Vĩnh Long; “Công đoàn phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt trong công tác chữa bệnh” của bà Trần Thị Hiếu Hiền- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế…

CẨM HUỆ