Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35

Cập nhật, 20:32, Thứ Ba, 09/07/2024 (GMT+7)
Xem video

 

(VLO) Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số
35-CT/TW.

Hội nghị quán triệt nội dung Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, có hệ thống nội dung 2 văn bản.

Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

YẾN- LIỄU