Bộ Văn hóa đề nghị giám sát chặt chẽ các lễ hội lớn, tập trung đông người

Cập nhật, 13:26, Thứ Tư, 07/02/2024 (GMT+7)

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) vừa có các văn bản đề nghị một số địa phương có lễ hội lớn, trọng điểm cần giám sát chặt chẽ đối với lễ hội tập trung đông người.

Nhiều lễ hội lớn, tập trung đông người được yêu cầu cần giám sát chặt chẽ như Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) trên địa bàn Hà Nội; lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản) trên địa bàn tỉnh Nam Định; lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) tại Hải Phòng...

Trước thềm mùa lễ hội Xuân 2024, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương, ngày 5/2, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương ký ban hành các công văn số 103/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ; số104/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc; số 105/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định; số 106/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT TP. Hải Phòng; 107/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT TP. Hà Nội;  107/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT TP. Hà Nội.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần
Lễ hội Khai ấn Đền Trần

Tại các văn bản, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) nêu rõ, nhằm đảm bảo công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ VHTT&DL, đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ; Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc; Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định; Sở VHTT TP. Hải Phòng; Sở VHTT TP. Hà Nội tập trung triển khai tăng cường tổ chức các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội nhằm thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29. 8. 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15.12. 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 5833/BVHTT&DL-VP ngày 29.12.2023 của Bộ VHTT&DL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các văn bản khác liên quan.

“Bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện các giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển…”, Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh.

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Đối với Phú Thọ, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); Lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông).

Đối với Vĩnh Phúc, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như Lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); Lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); Lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô).

Lễ hội Chùa Hương
Lễ hội Chùa Hương

Đối với Nam Định, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), Lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản).

Đối với TP. Hải Phòng, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT TP chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn)…

Đối với TP. Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT TP chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, trân trọng đề nghị Sở VHTT TP. Hà Nội báo cáo về Bộ VHTT&DL để kịp thời xem xét, giải quyết.

Theo Hà Phương/VOV.VN