Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp Chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh, khóa X

Cập nhật, 15:05, Thứ Sáu, 03/03/2023 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các tờ trình và lưu ý một số vấn đề cần quan tâm.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các tờ trình và lưu ý một số vấn đề cần quan tâm.

Ngày 3/3, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp Chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh, khóa X.

Tại cuộc họp, các đại biểu thông qua 10 tờ trình liên quan đến: Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện Dự án đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2)”; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện Dự án kè chống sạt lở bờ sông kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước (TX Bình Minh); Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm; Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023...

Sau nghe khi thông qua các tờ trình, các đại biểu đã đặt vấn đề và nghe giải đáp làm rõ các thông tin có liên quan. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền, đồng thời lưu ý cần rà soát lại số liệu, phân tích cho đảm bảo.

Đối với tờ trình về Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện Dự án kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực Phường 1, Phường 5 (TP Vĩnh Long), cần phối hợp sớm giải quyết tài sản công liên quan đến công trình, tiếp tục rà soát về nguyên nhân khách quan, thời gian thực hiện dự án từ 5 năm (2018 – 2022) nâng lên 8 năm (2018 – 2025) có đảm bảo theo luật hay không để HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này. 

Riêng đối với tờ trình về Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị BVĐK tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo, Ban Kinh tế ngân sách không thống nhất thông qua do Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về thời gian, nên việc điều chỉnh kéo dài thời gian phải do Thủ tướng quyết định.

Tin, nh: XUÂN TƯƠI