Ngày 12/11, Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Cập nhật, 13:19, Thứ Sáu, 11/11/2022 (GMT+7)

 

Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, các nhà quản lý cũng như những người làm báo Đảng và công chúng của báo Đảng gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những chủ đề quan trọng, cấp thiết nhằm đối diện với những khó khăn, vượt qua thách thức trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi hiện nay.
Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, các nhà quản lý cũng như những người làm báo Đảng và công chúng của báo Đảng gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những chủ đề quan trọng, cấp thiết nhằm đối diện với những khó khăn, vượt qua thách thức trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi hiện nay.

Ngày 12/11, tại Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" lần đầu tiên do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện báo chí truyền thông đặc biệt quan trọng của những người làm báo Đảng trên cả nước.

Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo báo Đảng 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị cũng quy tụ những nhà quản lý, chuyên gia báo chí-truyền thông, kinh tế, công nghệ… uy tín trong và ngoài nước.

Những năm qua, hệ thống báo Đảng đã khẳng định được vai trò của báo chí cách mạng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây đồng thời cũng là kênh thông tin không thể thiếu để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, các nhà quản lý cũng như những người làm báo Đảng và công chúng gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những chủ đề quan trọng, cấp thiết nhằm đối diện với những khó khăn, vượt qua thách thức trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi hiện nay.

Hội nghị hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng hệ thống báo Đảng, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo về cả nội dung lẫn hình thức, bảo đảm mục tiêu đúng, trúng, hay; giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và thực sự hấp dẫn với đông đảo công chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị còn là dịp để biểu dương lực lượng báo Đảng, tạo không khí thi đua giữa những nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần bồi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp, phẩm chất người làm báo cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố vị trí, vai trò của hệ thống cơ quan báo Đảng trong nền báo chí nước nhà, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Để thực hiện tốt mục tiêu kể trên, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến định hướng chiến lược, ý tưởng đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn từ các diễn giả, để có thể thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương.

Có thể kể đến một số tham luận đáng chú ý tại Hội nghị lần này như: Chuyển đổi mạnh mẽ để phục vụ Đảng và nhân dân của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đổi mới, sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng - những vấn đề cần đặt ra của đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tăng cường vai trò dẫn dắt của báo Đảng địa phương trong tình hình mới: Bài toán cơ chế hay nguyên nhân nội tại của đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Chủ động tham gia mạng xã hội truyền thông về chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh của đồng chí Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ…

Thông qua 6 phiên thảo luận chuyên đề tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ những yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng cũng như cách thức tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho báo Đảng; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế của báo Đảng.

Hội nghị sẽ bàn thảo về quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để phát triển công chúng, cũng như làm thế nào để đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí nói chung.

Những năm qua, hệ thống báo Đảng đã khẳng định được vai trò của báo chí cách mạng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây đồng thời cũng là kênh thông tin không thể thiếu để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương năm 2022:

Phiên 1: Đổi mới sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng

Phiên 2: Tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho báo Đảng

Phiên 3: Nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế cho báo Đảng

Phiên 4: Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại

Phiên 5: Đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí

Phiên 6: Phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để phát triển công chúng

Theo SƠN BÁCH/Nhân Dân