Tuyên giáo Vĩnh Long- đi trước mở đường

Cập nhật, 06:00, Thứ Hai, 01/08/2022 (GMT+7)
Ban Tuyên giáo tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh.
Ban Tuyên giáo tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh.

(VLO) Trong 92 năm qua, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, ngành tuyên giáo cả nước nói chung và ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long nói riêng cũng luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà nỗ lực thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng làm việc và đi sau tổng kết”.

Tự hào truyền thống

Truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo tỉnh nhà khởi đầu từ những ngày thành lập Đảng, các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên huấn luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước và quyết tâm đánh giặc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Những chiến công của công tác tuyên huấn, đã góp phần cho Tỉnh ủy Vĩnh Long lãnh đạo và thực hiện thắng lợi mọi đường lối kháng chiến của Đảng, biến chủ trương của Tỉnh ủy thành hành động cách mạng của quần chúng, tập trung mũi nhọn vào kẻ thù, đập tan luận điệu tuyên truyền phản động, lừa bịp của đế quốc Mỹ và tay sai; giáo dục Nhân dân tỉnh nhà tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết chặt chẽ, hăng hái thi đua đưa phong trào kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu hiện nay, với phương châm chủ động, nhạy bén, thuyết phục, “tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng làm việc và đi sau tổng kết”, hướng mạnh về cơ sở ngành tuyên giáo tỉnh nhà đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Qua đó, tạo nên những động lực tinh thần mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của ngành tuyên giáo cả nước, hệ thống tổ chức tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Trang

Về trách nhiệm của mình, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ tuyên giáo hứa quyết tâm tiếp tục trân trọng, gìn giữ và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, tuyên giáo tỉnh nhà đã dày công xây dựng, vun đắp; đồng thời luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn và thách thức, cống hiến công sức và trí tuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp ủy đảng tin tưởng giao phó.

Thời gian qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo như Hội thảo khoa học kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh; 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long; 30 năm tái lập tỉnh và 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt, học tập nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)...

Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy ban hành kịp thời các kế hoạch, đề cương chỉ đạo các ngành, các cấp sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo và được các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phù hợp với thực tế. Mạng lưới cộng tác viên ở các cấp đã trở thành lực lượng quan trọng, kênh nắm bắt tổng hợp, phản ánh và cung cấp thông tin chính thống, góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội và định hướng các luồng dư luận xã hội tích cực.

Đặc biệt, nhiều chương trình, phong trào, mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức,
trách nhiệm.

Kế thừa và phát huy

Ngành tuyên giáo góp phần đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực.
Ngành tuyên giáo góp phần đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Văn Săn- nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, người đã có 26 năm 7 tháng gắn bó với ngành tuyên giáo tỉnh nhà, nhiều năm công tác trong ngành dõi theo những bước lịch sử của công tác tuyên giáo qua các thời kỳ, ông Nguyễn Văn Săn cho rằng, người làm công tác tuyên giáo phải nỗ lực hết sức mình, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được cấp ủy Đảng và lãnh đạo ban tin tưởng giao phó.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, cấp ủy hai cấp trong Đảng bộ khối đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động nên chất lượng hoạt động được nâng lên; thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trên giao đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, hiệu quả.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm qua, theo đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Trang, để cán bộ tuyên giáo có khả năng thực hiện sứ mệnh của ngành tuyên giáo đó là “đi trước mở đường, đi cùng làm việc và đi sau tổng kết”, toàn thể cán bộ ngành tuyên giáo cùng với việc tự học, tự rèn, đặt quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, có triển vọng phát triển, giới thiệu cấp ủy đưa vào quy hoạch cán bộ nguồn tuyên giáo các cấp, đảm bảo nguồn cán bộ tuyên giáo trước mắt và lâu dài dồi dào về số lượng, ưu tú về chất lượng, vừa có tâm có tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục chủ động đổi mới phương thức, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm, gắn với tập trung tăng cường công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, quan tâm những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các dự án phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: YẾN- NGA