Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân

Cập nhật, 07:25, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên thông qua các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi nhân dịp lễ, tết, sinh hoạt đoàn thể tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng qua được 1.453 cuộc với 87.180 lượt người dự.

Qua tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Toàn tỉnh hiện có 32 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động tài trợ các chương trình, dự án; tập trung trên các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông nông thôn... với tổng giá trị vận động khoảng 12,5 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu, hỗ trợ sinh viên nước ngoài đến học tập tại tỉnh.

TUYẾT NGA