Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Cập nhật, 07:08, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

 

Đoàn viên, người lao động tích cực lao động tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đoàn viên, người lao động tích cực lao động tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tại hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ cấp bách của các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Những cách làm hiệu quả

Bà Huỳnh Thị Mỹ Thanh- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bohsing cho biết, xuất phát từ thực tế: hoạt động công đoàn công ty chưa gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ý thức tự giác trong công việc của người lao động (NLĐ) chưa cao, sản lượng may ra không kịp tiến độ cộng thêm chi phí xuất hàng cao… dẫn đến doanh nghiệp phải chịu thua lỗ. BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bohsing đã đề xuất Ban giám đốc phát động phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh tập trung tuyên truyền, BCH công đoàn cơ sở và Ban giám đốc công ty không ngừng động viên khích lệ tinh thần thi đua của từng tập thể, cá nhân; đồng thời thường xuyên tổ chức đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nghề cho NLĐ; hàng tháng tổ chức tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

“Qua đó, tổng sản lượng, doanh thu của công ty năm sau tăng hơn năm trước. Thu nhập bình quân của NLĐ đến nay bình quân 7,9 triệu đồng/người/tháng. Bình quân mỗi tháng có khoảng 105 tập thể và gần 1.500 lượt cá nhân được khen thưởng, với tổng kinh phí khoảng 720 triệu đồng”- bà Mỹ Thanh phấn khởi cho hay.

Ở Công ty TNHH Tỷ Xuân, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ông Lê Văn Tiến- Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho hay, BCH công đoàn luôn tìm hiểu tâm tư của NLĐ về các chế độ chính sách, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của NLĐ để họ an tâm làm việc. Đặc biệt, duy trì tổ chức và thực hiện tốt đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại công ty, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời chăm lo và bảo vệ quyền lợi của NLĐ được đảm bảo tốt hơn…

“Những năm qua, công ty không có hiện tượng đình công, lãn công; công ty ngày càng phát triển, tạo việc làm, ổn định thu nhập cho trên 22.000 cán bộ, đảng viên và NLĐ, tạo động lực cho họ cống hiến cho công ty và gắn bó với công ty, tổ chức Công đoàn”- ông Lê Văn Tiến cho biết.

Cán bộ là gốc của mọi công việc, muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì thế, theo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn đã tập trung thực hiện xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo không khí thi đua sôi nổi. Đáng chú ý là đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”… Từ đó, góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

5 năm qua, đã có trên 3.980 sáng kiến, cải tiến, đề tài và công trình sản phẩm thực hiện có hiệu quả; hàng năm có trên 98% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”…

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn

Ý kiến và kinh nghiệm của nhiều đại biểu cho thấy, hoạt động của công đoàn đã có nhiều đổi mới theo phương châm vì cơ sở, hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ. Với hoạt động công đoàn cơ sở cơ bản đáp ứng được việc tập hợp và tham gia hoạt động công nhân viên chức lao động, từng bước thích ứng với những chuyển đổi của các loại hình đơn vị, doanh nghiệp… Đồng thời, nhìn nhận hoạt động của công đoàn thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Hoạt động công đoàn phải hướng về người lao động, vì người lao động.
Hoạt động công đoàn phải hướng về người lao động, vì người lao động.

Vì thế, để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, nhiều kinh nghiệm, giải pháp đã được đề ra như: phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong quá trình đối thoại nơi làm việc và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường công tác tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách của đoàn viên và NLĐ…

Ông Huỳnh Bá Long đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với điều kiện làm việc của đoàn viên và NLĐ; tập trung đầu tư tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

BCH công đoàn cơ sở xem chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.
BCH công đoàn cơ sở xem chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Đặc biệt, cán bộ công đoàn phải phát huy bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám phản ảnh, kịp thời tuyên truyền, giải quyết mối quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động về việc làm, thu nhập của đoàn viên và NLĐ. Trong tổ chức hoạt động không trông chờ, ỷ lại mà phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, biết lắng nghe ý kiến đoàn viên, phối hợp tốt với các cá nhân, tổ chức để tìm ra giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp với từng loại hình cơ sở, đối tượng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ