Khuyến khích phát huy tính sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật

Cập nhật, 06:17, Thứ Tư, 03/08/2022 (GMT+7)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, động viên, khuyến khích phát huy tính sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các ban tổ chức huyện- thị- thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, giữa các phòng, cá nhân thuộc ban nhằm tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành.

Từ nay đến cuối năm, tiếp tục phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017- 2021); tổng hợp, thẩm định đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11/2022.

THỤY VŨ